Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Domanice - sprawdź miejscowy plan gminy Domanice

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Domanice? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Domanice.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Domanice.

MPZP Domanice
Mapa MPZP gminy Domanice

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Domanice. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Domanicach.

MPZP Domanice

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Domanice i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Domanice prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Domanic. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Domanice.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Domanice i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Domanice obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Domanice z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Domanic

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Domanic

0

1 plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Domanice, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Domanice, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

68 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Domanic.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Domanice - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Domanice z podziałem na lata

Rejestr MPZP Domanice

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Domanice. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” dla części wsi Śmiary-Kolonia, Domanice, Zażelazna, Kopcie, Czachy, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc-Folwark gm. DomaniceIII/11/201429-12-2014

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Domanicach?

Za prowadzenie rejestru MPZP Domanice odpowiada wójt/burmistrz gminy Domanice. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Domanice nie obowiązuje, to urząd gminy Domanice wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Domanicach została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Domanice z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Domanice na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Domanic. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Domanice!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Domanice