Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Domanice  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Domanice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Domanice.

Mapa Geoportal Domanice
Mapa z granicą gminy Domanice

Dane urzędu

Urząd Gminy DomaniceDomanice 52Domanice, 08-113

Tel: 25 6312982

Fax: 25 6312982

Elektroniczna skrzynka podawcza: ugdomanice

E-mail: ugdomanice@wp.pl

Powiat: siedlecki

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Domanice: 1426012

Witryna: http://www.domanice.eu

Władze lokalne: Wójt Tomasz Jan MISZTAugdomanice@wp.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Domanic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Domanice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Domanice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Domanic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Domanic, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Domanic

Gmina Domanice w liczbach

Powierzchnia gminy Domanice*

47 km2

2163 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Domanice*

2 620 mieszkańców

2410 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Domanice*

56 mieszkańców na km2

1400 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Domanice

Geoportal Domanice prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Domanice, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Domanice.

Dostęp do danych Geoportalu Domanice

Jak powstał Geoportal gminy Domanice?

Geoportal Domanice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Domanice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Domanice.

Geoportal Domanice umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Domanice oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Domanice, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Domanice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Domanice?

Informacje na Geoportalu Domanice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Domanice?

Korzyści z Geoportalu Domanice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Domanice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Domanice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Domanice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Domanicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Domanic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Domanice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Domanice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Domanice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Domanic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Domanic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Domanice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Domanice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Domanicach.

  Geoportal gminy Domanice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Domanice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Domanicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Domanice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Domanicach.

  W Geoportalu Domanice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Domanice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Domanicach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Domanice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Domanice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Domanice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Domanice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Domanice. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Domanice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Domanice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Domanice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Domanicach. W Geoportalu gminy Domanice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Domanicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Domanice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Domanice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Domanice.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Domanice, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Domanice. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Domanice.

 • Zabytki w gminie Domanice

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Domanice. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Domanice oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Domanice.

 • Informacje o wyborach w gminie Domanice

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Domanice. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Domanice i wiele istotnych informacji.

Geoportal Domanice dla mieszkańców

Geoportal Domanice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Domanice. Na mapie Domanic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Domanice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Domanice. Korzystając z map Geoportalu gminy Domanice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Domanice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Domanice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Domanice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.